?

Log in

Irisdescent | Graylain
Recent Entries 
25th-Dec-2012 10:43 pm - List fics

There are all KAT-TUN fanfics, included general and pairing fics XD~
This journal is friend only, people that i don't know will be removed from friendlist.

If it is possible, please comment to encourage us and authors~

Dear beloved authors who have given us permission to translate your fics, thank you very very much ♥ ♥ ♥

Writen fanfics listCollapse )
Translated fanfics ListCollapse )
Last updated: July 23rd, 2011.


 
slogan
23rd-Mar-2010 04:16 pm - KAT-TUN doujinshi

Quà mừng debut của KAT-TUN~~~
Một doujinshi vẽ về sáu người từ khi mới hình thành cho đến cuối năm 2005 của tạp chí Myojo.
Là một góc nhìn khác, và những câu chuyện nhỏ nhặt thú vị về sáu con người đã từng không ưa gì nhau ấy.
Hi vọng mọi người sẽ thích nó!!!


Credit to alexeil@verizon.net
Translator: Dourite
Editor: Gray
Uploaders: Souchan & Dou

Link: MU MF part I MF part II
me
6th-Feb-2010 06:39 pm - [vietsub] Cartoon KAT-TUN ep 97
Một vụ giết người chấn động tâm can.
Một bộ máy siêu cấp chống nói dối.
Một trong những tập nhố nhăng vớ vấn hàng đầu mang dấu Cartoon KAT-TUN.

Vầng, ep 97 vietsub được bạn Dou không nỗ lực làm dựa trên sotfsub của jone_records 

Enjoy yourself!


Link: MU - MF: 001 - 002 - 003


me
KAT-TUN’s fanfic
By Gray

Nhảm là chính, hài là phụ, OOC là gia vị *lol*

A/N: Tớ quẫn trí tớ viết.
Nghiêm cấm các bạn có máu bạo động và fan cuồng vào đọc.


Sumary:

Một người đàng hoàng. Một tên baka. Một thằng vĩ cuồng. Một gã bất thường. Một kẻ lừa tình. Một chàng chết nhát.


---o0o---


Kamenashi Kazuya, cậu là một người đàng hoàngCollapse )
me
This page was loaded Mar 23rd 2017, 12:07 pm GMT.